Wzory zgód uczestników – do wykorzystania

W związku z udziałem biblioteki w programie DoMowy, przygotowaliśmy do wykorzystania dwa proste i krótkie wzory zgód, które na początku warsztatu należy zebrać od uczestników:

  • na wykorzystanie dzieł – prac powstałych na warsztatcie (autorstwa dzieci i rodziców/opiekunów), które bibliotekarze skanują/fotografują i umieszczają w serwisie programu (dostęp po zalogowaniu tylko dla biblioteki i organizatorów), a organizatorzy wykorzystają najlepsze z nich w publikacji programu
  • na wykorzystanie wizerunku uczestników (dzieci i rodziców/opiekunów) – jeśli dołączacie zdjęcia z warsztatów (dostęp po zalogowaniu tylko dla biblioteki i organizatorów).

Wzory są w plikach otwartych – do wygodnej edycji przez biblioteki.

Prosimy załączyć je do prac i zdjęć uczestników dodawanych do sprawozdania na koncie biblioteki w serwisie domowy.ceo.org.pl po zalogowaniu się na stronie głównej.