O programie

DoMowy – rodzinne historie o słowach 2021

Dzieci bzdurzą i – że tak powiem – chcą być bzdurzone. Potem im to przechodzi. Któremu nie przejdzie – zostaje poetą.

Julian Tuwim

Zapraszamy do inspirującego programu „DoMowy – rodzinne historie o słowach”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z partnerami, z dofinansowaniem ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021.

To program rodzinnych warsztatów słowotwórczych (stacjonarnych i online) dla edukatorów – bibliotekarzy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, polonistów, logopedów.

Rozwija wiedzę i świadomość językową oraz inspiruje literacko, plastycznie i muzycznie z wykorzystaniem wielu prostych i bezpłatnych narzędzi cyfrowych oraz metod analogowych, w tym polecanych utworów literackich i muzycznych oraz gier.

Zapraszamy bibliotekarzy i edukatorów do organizacji zajęć, rodziców zaś do twórczego udziału, a na co dzień do uważnego, bardziej świadomego obserwowania i utrwalania rodzinnej polszczyzny, w tym przede wszystkim dziecięcych wynalazków językowych.

Dzieci (młodsze i starsze) samodzielnie, a z rodzicami, dziadkami, opiekunami biorą udział w warsztatach słowotwórczych, podczas których:

  • wspólnie twórczo bawią się polszczyzną
  • dzielą się oryginalnymi powiedzonkami, które istnieją w ich rodzinach, np. wymyślili je najmłodsi lub funkcjonują w języku seniorów i na stałe trafiły do rodzinnego „obiegu”,
  • przyglądają się swojemu familektowi i utrwalają piękne, zabawne i odkrywcze wynalazki językowe w obrazkowej, muzycznej czy literackiej formie, tworząc „Słowniki DoMowe”.

Bibliotekarze korzystają z rozbudowanego pakietu materiałów edukacyjnych programu: https://domowy.ceo.org.pl/kategoria/materialy-edukacyjne/, w tym ze scenariuszy warsztatów z wieloma ćwiczeniami do wyboru oraz słowniczka i gier.

Ideę i (do)słowne efekty programu promuje interaktywna rodzinna gra online (od 1 do 100 lat), zamieszczona na stronie programu. Powstała z oryginalnych słów, historii i rysunków zebranych na warsztatach słowotwórczych w ponad 150 bibliotekach w całej Polsce.

„Zagrajcie w  grę familijną w zgadywanie oryginalnych słówek w zabawnych kategoriach. Ułóżcie słowno-obrazkowe memo i rozsypankę. Podzielcie się własnymi wynalazkami językowymi”: https://gra.ceo.org.pl/

Zapraszamy do twórczej zabawy domową polszczyzną!

50 bibliotek przyjętych do programu otrzymuje pocztą materiały edukacyjne oraz książki inspirujące słowotwórczo od partnerskich wydawnictw programu.

Plakat i logo do pobrania: https://domowy.ceo.org.pl/grafika/

Zapraszamy do DoMu na warsztaty! 🙂 https://domowy.ceo.org.pl/dodaj-biblioteke/

Słowostwór DoMowy, rys. Bruno