Zobaczcie, jak wiele się działo w II edycji programu DoMowy – rodzinne historie o słowach!

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i twórczym bibliotekarkom i bibliotekarzom oraz dzieciom i dorosłym biorącym udział w warsztatach programu!
Zapraszamy do korzystania ze scenariuszy zajęć i innych materiałów: http://domowy.ceo.org.pl/materialy-edukacyjne